Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

2019 metai

2020 metai

Darbuotojų, einančių šias pareigas, etatų skaičius

II  ketv. (etatui)

Administracija

3723

5,00

5 280

Gydytojai

2221

306,38

2 556

Slaugos personalas

1298

546,05

1 453

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

914

339,27

988

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros paslaugas

854

294,42

978

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius.
Kodas 302692454. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
A. s. LT867044060007990186 AB SEB banke, b. k. 70440, PVM mokėtojo kodas LT100006560213.
Tel. (8 5) 234 44 87, faks. (8 5) 234 69 66, el. paštas info@vmkl.lt